Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2, loc. Timişoara, jud. Timiş, cod. 300255 :: tel. 0256-210542; fax: 0256-214916; e-mail: scoala7tm@yahoo.com
IMPORTANT: Selectie de formatori in cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA PENTRU TOTI", Cod SMIS 2014+:118327 detalii...

IMPORTANT: Anunt dezbateri detalii...MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII: Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria", din Timişoara îşi propune să fie comprehensivă şi integratoare, să răspundă nevoilor, potenţialului şi aspiraţiilor tuturor copiilor. Detaliind, ne dorim ca Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria" să fie o unitate de învăţământ cu valenţe socio-umane deosebite: o adevărată şcoală incluzivă (şcoală pentru toţi) aptă să integreze instructiv-educativ toate tipurile de elevi, de la copilul cu deficienţe până la elevul cu performanţe înalte, utilizând competenţa şi dăruirea tuturor dascălilor.
                                                                                               Director prof. Gica Dumitru

Filmul scolii ::2016-2017::Deviza noastră:

Şanse pentru 7, 7 pentru toţi!


View My Stats