Carta Europeană a Consiliului Elevilor

The EUROPEAN CHARTER of STUDENT COUNCIL - ESCS

 

Consiliul elevilor este un grup de elevi, democratic ales de către colegi. Este o organizaţie condusă de elevi, alcătuită din reprezentanţi responsabili ai acestora şi care oglindeşte nevoile tuturor elevilor şi ale întregului mediu şcolar.

Este responsabilitatea Consiului Elevilor de a căuta în mod activ  idei, resurse şi finanţare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare şi a stării de bine a elevilor.

 

Fiecare membru al Consiliului Elevilor trebuie:

Articolul 1

Să asculte în mod activ şi sincer propunerile fiecarui elev şi pe cele ale organizaţiilor din care fac parte elevii.

Articolul 2

Să aibă o minte deschisă când îi ascultă pe ceilalţi, să empatizeze cu cei cu care comunică.

Articolul 3

   Să fie în stare să comunice eficient şi să indentifice nevoile şi problemele reciproce.

Articolul 4

Să recunoască latura pozitivă a oamenilor.

Articolul 5

Să menţină o poziţie de neutralitate într-o situaţie conflictuală.

 

Consiliul Elevilor trebuie:

Articolul 6

Să invite părţile neimplicate în dialog să găsească soluţii optime.

Articolul 7

Să stabilească întâlniri regulate pentru a evalua eficienţa consiliului şi să asculte propriile probleme.

Articolul 8

Să dezvolte un plan de acţiune pentru stabilirea unor relaţii pozitive, pentru a întreţine starea de bine a individului.

Articolul 9

Să fie un organism de referinţă în  comunitatea şcolară, pentru a ajuta elevii să stabilească legătura cu conducerea unităţii şcolare.

Articolul 10

 Să cunoască şi să respecte drepturile şi obligaţiile specificate în Regulamentul intern al şcolii.