FOR AN ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP:

      the EUROPEAN CHARTER of STUDENT COUNCIL - ESCS

Pentru o cetăţenie europeană activă:

                                                      Carta europeană a Consiliului elevilor

LA PARTENERII DIN MIKOLOW - POLONIA

 

Prima zi – 4 octombrie 2009

E duminică. Ne întâlnim la şcoală. Suntem cele patru eleve şi doamnele profesoare care vom pleca la întâlnirea cu partenerii din Polonia. Cu emoţie pornim spre necunoscut.Trecem prin sate, oraşe, peste râuri, printre văi şi munţi şi ajungem  la Bratislava, capitala Slovaciei.

Bratislava este situată pe Dunăre, aproape de graniţele Slovaciei cu Austria şi Ungaria şi destul de aproape de graniţa cu Republica Cehă. Se află la doar 60 de km de Viena. Oraşul are cea mai mare densitate a populaţiei din Europa centrală. Munţii Carpaţi încep pe teritoriul oraşului (Malé Karpaty, „Carpaţii Mici”). Bratislava este sediul preşedinţiei, parlamentului şi guvernului slovac. În oraş se află câteva universităţi, muzee, teatre şi alte instituţii culturale, printre care Slovenská filharmónia (Orchestra Filarmonică Slovacă). La nivelul tradiţiilor, oraşul slovac poartă şi semnele influenţelor venite din Austria, Ungaria etc. În trecut a fost un oraş din Imperiul Austro-Ungar, motiv pentru care are şi alte nume, în uz până la finalul Primului Război Mondial: Pressburg (germană, chiar şi astăzi alternativa oficială) şi Pozsony (maghiară).

            Am fost deosebit de impresionate la vederea castelului care răsare la marginea şoselei.  Castelul Bratislava se află pe un teren aflat la 85 m deasupra nivelului Dunării. Situl dealului castelului a fost locuit încă din perioada de tranziţie între Epoca de Piatră şi Epoca de Bronz şi a reprezentat acropolisul unui oraş celtic, apoi a făcut parte din Limesul roman, a fost o mare aşe-zare slavă, apoi un centru politic, militar şi religios al Moraviei Mari. Un castel de piatră nu s-a construit până în secolul X, pe când regiunea intra sub influenţa Regatului Ungariei. Castelul s-a transformat într-o fortăreaţă gotică anti-husită în vremea lui Sigismund de Luxemburg, în 1430, devenind apoi castel renascentist în 1562 şi a fost reconstruit în 1649 în stilul baroc. În timpul domniei Mariei Tereza, castelul a devenit un sediu regal prestigios. În 1811 castelul a fost distrus, rămânând în ruină până în anii 1950, când a fost reconstruit în mare parte în stilul terezian.

            Din nou la drum. Alte localităţi, alte meleaguri frumoase pe care toamna şi-a aşternut inegalabilele culori.N-am prea băgat de seamă graniţele, le-am trecut foarte uşor şi după ore şi ore de călătorie intrăm în Mikolow. Destul de repede am oprit în faţa hotelului Mocca d oro. Este târziu şi ne  grăbim să ne preluăm camerele şi să ne culcăm. Am aflat că la acest hotel se vor caza şi cei din Italia.

A doua zi – 5 octombrie 2009

            După micul dejun ne întâlnim cu partenerii din Franţa, Marea Britanie şi Polonia. Am aşteptat sosirea italienilor până aproape de prânz. Partea a doua a zilei cu tot cu prânzul au  loc la şcoala din Mikolow. Am vizitat şcoala, clasele. Ne-am intâlnit cu doamna directoare, membrii în conducerea şcolii şi reprezentanţi ai primăriei oraşului Mikolow Ne place cum arată şcoală. Parcă seamănă cu a noastră, parcă nu. Clasele ni se par mai frumoase decât ale noastre, fiecare are ceva specific. Deosebit ni se par holurile şi coridoarele, în mare parte pictate chiar de către elevi. Foarte tare ne place sala de sport, mare, luminoasă, cu posibilitatea de a face diferite jocuri sportive în ea.Seara am vizitat oraşul şi primăria unde am vazut o expoziţie cu temă istorică.

            Oraşul Mikolow este un oraş deosebit pentru zona minieră Silezia de Sus, fiind numnit oraşul grădină-oraşul grădinilor. Asezat pe râul Jamna, oraşul a fost menţionat pentru prima dată ân anul 1222. Condus de nobili polono, apoi de regii prusaci, oraşul a fost alipit Polonieie în urma unui plebiscit în anul 1921. Ca întreaga Polonie, oraşul a căzut sub stăpânire germană în Al Doilea  Război Mondial, fiind eliberat de Armata Roşie. În secolul al XIX-lea, oraşul a fost legat de restul ţării printr-una diin primele căi fetrate din Polonia şi pentru că aici s-a constituit prima casă poleneză de imprimat.

 

A treia zi  -  6 octombrie 2009

                 A fost  ziua destinată cunoşterii reciproce. Suntem  împărţiţi în grupe, fiecare grupă cuprinzând elevi din toate ţările participante, mai mari s-au mai mici, pentru că cei din Marea Britanie sunt elevi de şcoală primară, cei din Polonia sunt mai mari ca noi.  Ne-am cunoscut, am invăţat câteva cuvinte în poloneză.Am lucrat, am facut postere ce cuprindeau propuneri de articole pentru Carta europeană a Consiliului Elevilor.

A patra zi -  7 octombrie 2009

Excursie la Cracovia şi Auschwitz pentru a cunoaşte mai bine istoria şi cultura Poloniei

Cracovia este unul dintre cele mai vechi şi mai mari municipii din Polonia. În 2005 populaţia municipiului era de peste 750.000 locuitori, cea a aglomeraţiei fiind de peste 1 mil. locuitori. Nucleul istoric al municipiului este situat pe malul Vistulei, la piciorul colinei Wawel, în sudul ţării, în regiunea Polonia Mica.

Cracovia este unul dintre cele mai vechi şi mai mari oraţşe din Polonia. Acest oraş a scris o istorie frumoasă prin faptul că ea a fost şi reşedinţă a regilor polonezi. Azi, acest loc înca este consideat inima Poloniei, având o istorie de peste 1000 de ani. Cracovia este de asemenea un important centru turistic, fiind ţinta a peste 7 mil. de turişti anual.

Numele Krakov (Cracovia) vine de la Krak, o căpetenie tribala a locului, despre care legenda spune că, după o luptă crâncenă, a răpus, la poalele colinei pe care astăzi se înalţă cetatea Wawelun, teribil dragon.

Astăzi, Cracovia este considerat cel mai frumos oraş din Polonia şi îşi adaugă la blazonul ţndelungatei sale existenţe, atributul de ‘Capitala a Artei şi Tinereţii’. În lunile mai-iunie, în timpul anualelor ‘Zile ale Cracoviei’, are loc aici ‘Juvenalia’, un carnaval studenţesc în care tinerimea universitară susţine examenul la talent şi inovaţie artistic

Castelul Wawel este o mândrie a oraşului. Iniţial gotic, a fost transformat de către Sigismund I, între anii 1507-1536, într-o reşedinţa regală impunatoare în stilul Renaşterii. Între secolele XIV-lea şi al XVI-lea, edificiul a jucat rolul de palat prezidenţial al monarhilor polonezi, loc de încoronare şi necropolă a regilor. Astăzi castelul adăposteste ‘Colecţia Naţională de Artă’, alcătuită din ţesături-tapiserii brodate cu fire de aur, pictura, ceramica, o impresionantă colecţie de arme, precum şi Tezaurul Coroanei, care cuprinde sabia de încoronare a regilor polonezi şi, poate lucrul cel mai însolit, o colecţie de obiecte orientale, dintre care cea mai remarcabilă este colecţia de corturi din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, una dintre cele mai bogate din lume.

Piata centrala (Rynek Glowny) este cea mai mare piaţă medievală din Europa. In piaţă se află şi biserica Sfânta Maria (Mariacki), cea mai importantă din oraş. E din cărămidă de culoare roşie şi are doua turnuri inegale care au sţi ele o legendă. Se spune că doi fraţi construiau fiecare câte unul dintre turnuri şi până la un anumit nivel erau la egalitate. Însă, fratele mai mare, invidios ca mezinul i-o ia inainte, l-a omorat pe acesta. După faptaă criminalul a simţit remuşcări şi s-a sinucis.

După ce am văzut atâtea frumuseţi, ne îndreptăm spre un loc trist – Auschwitz. Auschwitz sau Auschwitz-Birkenau (nume oficial complet Konzentrationslager Auschwitz, KL Auschwitz (Stammlager), KL Birkenau (Auschwitz II), scurt Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau) este numele unui complex de lagăre de concentrare şi exterminare al Germaniei naziste. Auschwitz este numele german al oraşului din apropiere Oświęcim, situat la aproximativ 60 kilometri vest de Cracovia, în sudul Poloniei.

Începând din 1940, Germania nazistă a construit mai multe lagăre de concentrare şi un lagăr de exterminare în zonă, aflată sub ocupaţie germană la acea dată. Lagărele de la Auschwitz au fost un element major în perpeutrarea Holocaustului; Auschwitz-Birkenau a fost un lagăr de concentrare nazist din Polonia, care în timpul celui de -al Doilea Război Mondial a avut un rol de distrugere în rândul populaţiei evreieşti din Europa şi nu numai a acesteia. Peste 1,1-1,6 milioane de oameni au fost exterminaţi în acest lagăr. El a fost ca în marea majoritate a lagărelor de concentrare naziste, comandat de trupele de infanterie SS. Lagărul de la Auschwitz-Birkenau a fost cel mai mare lagăr nazist din cele două războaie mondiale. Lagărele aveau ca scop distrugerea unor minorităţi europene ca evreii, ţiganii, etc. Alte lagăre din afara teritoriului Germaniei erau folosite ca puncte de lucru sau pentru "experimente" ale doctorilor nazişti. La fiecare lagăr era adăugat, la ieşire câte un crematoriu pentru cadavrele deţinuţilor. Lângă acest crematoriu se mai afla şi câte o cameră de duşuri, care avea ca scop gazarea prizonierilor. În lagărul de la Auschwitz-Birkenau aceste camere de gazare şi crematoriile se aflau în interiorul lagărului deoarece lagărul a fost construit într-o localitate ocupată de germani şi transformată în lagăr de concentrare. Locuitorii polonezi ai Auschwitzului, care au refuzat să fie deportaţi fie în Germania, fie în Austria, au fost folosiţi la muncă "în folosul naţiunii germane", ei nefiind trataţi ca şi conaţionalii lor care au acceptat să plece din Auschwitz. Ei erau folosiţi la golirea camerelor de gazare.Aproximativ 700 de deţinuti au încercat să evadeze de la Auschwitz, din care aproximativ 300 au reuşit. O pedeapsă obişnuită pentru încercările de evadare era moartea prin înfometare; familiile celor care reuşeau să evadeze erau uneori arestaţi şi trimişi la Auschwitz pentru a opri alte încercări.

            Despre Auschwitz am aflat mai multe de la ghidul pentru copii. Am aflat despre cum au murit atâţia oameni, despre  muncile grele din lagăr, despre soarta copiilor ajunşi aici. Ghidul ne-a vorbit cu atâta pasiune şi emoţie de parcă ar fi fost martor la cele prezentate de el. Ne-a impresionat destinul deţinutului cu numărul 16670 care era considerat mort, a fost aruncat printre cadavre dar şi-a revenit, a evadat şi apoi  a depus mărturie despre ce  s-a întâmplat aici.

            Am plecat triste şi impresionate.

            Când am ajuns la hotel, ne-am culcat repede.

 

Ziua a cincia – 8 octombrie 2009

            Din nou la şcoală. Urmează o nouă zi de muncă. După alte criterii sumtem grupaţi şi fiecare grupă trebuie să-şi facă posterul. A fost mai dificil pentru că discuţiile se purtau doar în limba engleză, dar ne-am descurcat. De asemenea am discutat ce trebuie pregătiti în lunile următoare pentru întâlnirea din Franţa.

            După masa ne-am despărţit cu regret de partenerii noştri şi de Polonia, unde am descoperit oameni deosebiţi.

A urmat drumul spre casă.

 

Bunduruş Iulia – clasa aVI-a H

Ciortan Bianca– clasa aVI-a H

Croitoru Ana –– clasa aVI-a H

Şimon  Adriana – clasa aVII-a B

.