AN 2018-2019
 • Ordinul de ministru
 • Metodologia cadru
 • Ordinul MEN nr. 3017/2018 - modificarea si completarea Metodologiei-
 • Cerere angajare 1
 • Cerere angajare 2
 • Cerere angajare 3
 • Cerere completare norma
 • Cerere de detasare 1
 • Cerere de detasare 2
 • Cerere de inscriere
 • Cerere plata cu ora
 • Cerere prelungire durata contract
 • Cerere de restrangere/pretransfer
 • Cerere pentru obtinerea acordului
 • Cerere pentru schimb de posturi
 • Cerere pentru titularizare
 • Acordul de detasare
 • Fisa de evaluare
 • AN 2017-2018
 • Ordinul de ministru (Ordinul nr. 5.739)
 • Ordinul nr. 3151 privind modificarea si completarea metodologiei cadru
 • Metodologia cadru
 • AN 2016-2017
 • Anexa 1 (cererea)
 • Ordinul de ministru (Ordinul nr. 5.
 • Metodologia cadru
 • Precizari cu privire la ocuparea posturilor
 • Procedura operationala
 • Calendarul mobilitatii personalului didactic
 • AN 2015-2016
 • Adresa ISJ
 • Ordinul de ministru
 • Metodologie
 • AN 2014-2015
 • Pretransfer
 • Completare normă
 • Listarea posturilor