PROTECTIA DATELOR PERSONALE
S
PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor): START!
Adresa de e-mail dedicata sesizarilor referitoare la protectia datelor personale:
protectiadatelor.scoala7tm@yahoo.com
REGULAMENT INTERN PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL START!
DOCUMENTE UTILE:
Declaratie date personale
Acord pentru prelucrarea numelui si imaginii elevului